Komendy obsługi dx-clustera DxNet ver. 4.3 (F5MZN)Komenda SHOW/... (skrót: sh/...) wyświetla ustawienia danego parametru
Komenda SET/... powoduje wprowadzenie nastaw danego parametru
Komendy mogą być podawane w skróconej formie. Forma skrócona oznaczona jest dużymi literami (np. SHow/CLuster – SH/CL)
Możesz otrzymać bardziej szczegółowe informacje o komendach poprzez wpisanie ? [cmd] (np. ? SH/DX lub ? SH)


Opracował: Jarosław Bałuka SP9SPW
(yerry_b@poczta.fm)

Skrócony opis poleceń: