IGATE - Instrukcja obsługi


Instrukcja dla użytkowników


Połączenie z IGATE


Identyfikacja oprogramowania noda, którego używasz

Na początku musisz wiedzieć, jakiego rodzaju jest oprogramowanie na nodzie, którego używasz do łączenia się gdziekolwiek. Jeśli Twój node to RMNC lub PC/Flexnet, poznasz jego wersje w linii nagłówkowej. Na przykład:

*** connected to SR9DKR
RMNC/FlexNet V3.3g *** SR9DKR * Kraków Krzemionki * JO90XB *
=>


Po tej linii możesz stwierdzić, ze jest to czysto Flexnetowy node. Inaczej jest w nodach Xnet, choć ich sysopi często podają te informacje w tekście powitalnym. Możesz się upewnic o tym, podając komende "v". Na przykład:

****** SR9ZAA ****** FlexNet & NetROM Node *** Linu(X)Net v1.37 ******
Welcome SP9SPW in Krakow (Poland) /loc. JO90XB/
<L>inks <D>est. <H>elp <IN>fo <N>odes <Q>uit <CONV>ers <WWCONV>ers
<M>ailbox [SR9ZAA-8] <G>ate [SR9ZAA-10] <DX>Cluster [SR9ZAA-12] <IG>ate

KRANOD:SR9ZAA =>v

(X)NET 1.37 for LINUX

100 Users
200 L4 SAPs for NetROM
1500 L3 NetROM Nodes
2000 L3 Flexnet Destinations
200 L2 SAPs for User AX.25
24 L1 Ports for AX.25

TF-Version 1.88 LINUXBOX 1.35
Compiled:Aug 26 2004 20:10:15 (c) Jimy, DL1GJI

KRANOD:SR9ZAA =>


Wśród nodów Flexnet i Xnet są również nody typu TheNetNode (TNN). Ponieważ TNN jest bazowany na open source, node TNN nie identyfikuje się za każdym razem przez tekst powitalny, ale także możesz użyć komendy "v" do sprawdzenia wersji. Na przykład:

*** connected to DB0HRO
TNN V1.77 (Linux)
(A)ktuell vom 22.Oktober 2002
DG8NGN de DB0HRO (13:02)>v
HRO:DB0HRO> TheNetNode (Linux), Version 1.77nk007 (Jul 12 2001)
BETA-TEST SOFTWARE, USE ONLY FOR DEBUG PURPOSES.
Copyright by NORD><LINK, free for non-commercial usage.
This version compiled for 16 Ports, 400 L2-Links and 200 Circuits.
=>


Łączenie do IGATE z nodów Flexnet lub Xnet

Na Twoim nodzie, IGATE powinno być osiągalne przez Flexnet-autorouter. Możesz to sprawdzić dając polecenie: d igate
Na przykład:

=>d igate
*** IGATE (0-15) T=67
=>


W normalnym przypadku, node wyświetli obecny czas dostępu do destination, w tym przypadku do IGATE. Jeśli nie pojawi się żadna informacja, to znaczy ze IGATE nie jest osiągalne.
Ale dzięki koncepcji backup'u, IGATE powinna być osiągalna cały czas. Również może zdarzyć się uszkodzony link pomiędzy nodami, ale dzięki flexnetowemu autorouterowi, IGATE będzie znów osiągalna w ciągu kilku minut jeśli znajdzie się alternatywna droga połączenia. W naszym przypadku, liczba 100 to czas dostępu do IGATE. Po krótkim czasie również pojawi się ścieżka dostępu:

=>d igate
*** IGATE (0-15) T=100
=>
*** route: SR9DDF SR9DKA SR9VU SR9DKR SR9ZAA IGATE
=>

Na tym przykładzie widzisz destination IGATE i bramkę (SR9ZAA), przez która Twoje połączenie z IGATE będzie zestawione, jeśli na nie się zdecydujesz. W ten sposób zawsze jest wyświetlana najszybsza ścieżka do IGATE, co zawdzięczamy automatycznemu Flexnet-routingowi. Teraz możesz połączyć się z IGATE dając polecenie: c igate.
Jeśli chcesz połączyć się z IGATE inna ścieżka (np. z powodu często zrywającego się linku pomiędzy którymiś nodami wyświetlanymi w najkrótszej ścieżce), możesz ręcznie wybrać inna drogę. Jeśli chcesz połączyć się z IGATE poprzez SR6DWH-11 zamiast SR9ZAA, możesz dać na Twoim nodzie polecenie: c igate sr6dwh-11. Możesz także przed połączeniem sprawdzić ścieżkę do SR6DWH-11 i sam ocenić, która droga połączenia Ci się bardziej opłaca:

=>d sr6dwh-11
*** SR6DWH (11-11) T=118

*** route: SR9DDF SR9DKA SR9VU SR9DKR SR9ZAA SR9DIP SR1BSZ SR6DBA-11 SR6DWH-11
=>

Łączenie do IGATE z nodów TNN (TheNetNode)

IGATE nie jest poprawnym znakiem radioamatorskim, wiec nie możesz połączyć się z IGATE bezpośrednio z noda typu TNN. Dostaniesz komunikat "Invalid Call" jeśli spróbujesz się połączyć. Wiec powinieneś połączyć się z najbliższym nodem typu Xnet lub Flexnet i spróbować łączyć się z IGATE jak opisano powyżej.
Tablica routingu w nodzie TNN jest wyświetlana poleceniem "n".


Funkcje bramki internetowej IGATE

IGATE pracuje na Xnecie. Możesz wiec używać normalnych komend Xnetowych. Jeśli nie wiesz jakich, użyj polecenia help.

Osiągalne nody flexnetowe (tablica destinations) jest wyświetlana poleceniem "d". Możesz wyświetlić wszystkie polskie nody używając polecenia "d sr", niemieckie nody używając polecenia "d db0", itd...
Z konkretnym destination (node) łączysz się dając polecenie "c ".

Możesz także sprawdzić ścieżkę do danego noda , używając polecenia "d ". Na przykład (z IGATE do SR9DRY):

=>d sr9dry

*** SR9DRY (0-15) T=200
=>
*** route: IGATE SR9ZAA SR9DKR SR9VU SR9DKA SR9DDF SR9DRY
=>

Tu widzisz bramkę, która wykazuje najkrótszy czas połączenia do destination, jakim w tym przypadku jest SR9DRY. Jeśli zdecydujesz się na połączenie, to połączenie zostanie wykonane właśnie ta ścieżka.

Poniżej jest pokazana metoda śledzenia czasów ścieżki dostępu do destination w protokole Flexnet. Możesz sprawdzić czasy RTT pomiędzy nodami oraz ewentualnie stwierdzić, który link jest wadliwy lub uszkodzony:

=>d sr9dry >

*** SR9DRY (0-15) T=200 => *** route: IGATE (1) SR9ZAA SR9DRY => *** route: IGATE SR9ZAA (8) SR9DKR SR9DRY => *** route: IGATE SR9ZAA SR9DKR (11) SR9VU SR9DRY => *** route: IGATE SR9ZAA SR9DKR SR9VU (11) SR9DKA SR9DRY => *** route: IGATE SR9ZAA SR9DKR SR9VU SR9DKA (43) SR9DDF SR9DRY => *** route: IGATE SR9ZAA SR9DKR SR9VU SR9DKA SR9DDF (21) SR9DRY


Jeśli chcesz połączyć się z IGATE do jakiegoś noda <destin_znak> poprzez wskazaną przez siebie bramkę, możesz wykonać to wpisując polecenie:
c <destin_znak> <bramka>

Listę bramek uzyskasz wydając polecenie: l (links)

=>l

Link to    dst Q/T  rtt  tx connect  tx  rx  txq/rxq rr+% bit/s

1:DB0HST    2 F  1  0/0   0 13d 09h 1.0M 1.4M  99/99  0.2  17
1:DB0AGI-14  24 F  1  0/0   0 10h 46m  38K 55K  97/100 56.5  19
2:DB0CL    1 F  1  0/0   0 7h 40m  26K 35K 100/100  0.0  18
1:DB0FHN   49 F  1  0/0   0 7d 03h 589K 3.9M 100/100  0.0  58
1:DB0ZKA-6  120 F  1  0/0   0 13d 09h 1.1M 6.5M  99/99  0.3  53
1:DB0TUD    1 F  1  0/1   0 2d 08h 284K 6.6M 100/100  0.0  269
5:F1BBI    0 F 600 600/600  0 - - -   -  -   -/-   -.-   -
2:DB0RES   30 F  1  0/2   0 5d 21h 484K 3.1M  99/99  0.2  56
3:DB0SCS   118 F  1  0/0   0 7d 03h 587K 5.1M 100/100  0.0  74
8:SR9DDF-10  0 F 600 600/600  0 - - -   -  -   -/-   -.-   -
1:LX0IST    9 F  1  0/0   0 2h 30m 8.6K 56K 100/100  0.0  57
2:ON0RET-10 125 F  1  0/0   0 9h 10m  32K 379K 100/99  0.0  99
1:OE5XRR    2 F  4  2/5   0 13h 10m  51K 407K  90/99  16.0  77
1:HB9WW    24 F  1  0/0   0 1d 03h  95K 491K 100/99  0.5  46
1:OM0NPB-14  38 F  1  0/1   0 2d 10h 199K 1.3M  98/99  56.8  58
2:F6KMO-7   45 F  1  0/0   0 1d 22h 162K 1.0M  99/99  0.0  59
6:IK1ZNW-15 189 F  1  1/0   0 12h 16m  42K 405K  99/100  0.2  81
1:DB0ERF   92 F  1  0/1   0 17h 36m  60K 415K  97/99  61.4  60
8:SR9DDF    0 F 600 600/600  0 - - -   -  -   -/-   -.-   -
5:F6GGY-4   0 F 600 600/600  0 - - -   -  -   -/-   -.-   -
1:OK0NHD-5  50 F  1  1/0   0 8h 41m  29K 93K  99/99  1.0  31
2:HA1VHF   34 F  1  1/1   0 2d 19h 234K 2.2M  97/99  3.1  81
2:HG1PYY   15 F 24 35/13  0 19h 26m  71K 217K  97/99  4.1  32
2:SR6DBA-11  11 F  1  1/1   0 13h 09m  45K 468K  96/99  3.6  86
2:DB0LJ    21 F  1  1/1   0 23h 02m  78K 526K  99/99  1.1  58
2:DB0SGL-14  15 F  1  0/0   1 8d 14h 708K 5.2M  98/99  40.6  64
7:EA3CWQ-4  21 F  2  2/2   0 1h 00m 3.4K 7.7K 100/100  2.9  24
2:DB0DS    45 F  1  1/1   0 2d 01h 170K 1.3M  99/99  0.1  69
8:SR6DWH-11  5 F  4  4/3   0 4d 09h 361K 3.1M  99/99  0.2  74
2:DB0CUX    2 F 15 29/1   0 6h 26m  22K 29K  75/100 95.1  18
8:SR9ZAA   38 F  1  1/1   0 15h 43m  54K 466K  99/100  0.1  73

=>

Powyżej widzisz listę bramek przez które możesz się łączyć.
W kolumnie "dst" znajduje się liczba nodów osiągalnych przez dana bramkę. Jeśli jakiś node <destin_znak> będzie zgłaszany do IGATE przez więcej niż jedna bramkę (np. bo node jest osiągalny przez rożne połączenia linkowe), IGATE zaakceptuje <destin_znak> tylko przez te bramkę, która wykaże <destin_znak> z najkrótszym czasem połączenia.

Jeśli połączysz się do jednej z osiągalnych bramek, możesz sprawdzić sieć i czasy linków na widoku bramki. Możesz uzyskać czasy poleceniem "d" także. Dla przykładu Twoim nodem jest SR9ZAA, możesz sprawdzić link do SR9ZAA z każdej bramki dając polecenia "d sr9zaa". Zobaczysz, czy jest ścieżka i odpowiadający jej czas dostępu.

Pomiędzy sieciami opartymi na łączach RF, są także podsieci bez żadnych linków radiowych do reszty sieci (może używają tez jakiegoś innego mechanizmu routowania jak Netrom).

Są także tak zwane "wormholenet" sieci ze swoimi axip-owymi linkami po całym świecie i nie tylko...


Możesz uzyskać listę <destin_znak> przychodzących z danej bramki do IGATE, używając polecenia: d < <bramka>. Na przykład:

=>d < sr9zaa

SP9PMG 0-15 105 SR1BOX 0-0 5 SR1BOX 8-8 50 SR1BOX 10-10 50
SR2BGA 0-10 4 SR3BBS 0-5 6 SR3BBS 11-11 4 SR3BPI 0-5 3
SR4BBX 0-0 34 SR4DEL 0-0 46 SR4DON 0-0 4 SR4DON 1-9 3
SR4DXC 0-0 34 SR7BBS 11-11 2 SR7BKI 0-10 49 SR7BLD 15-15 3
SR7DKI 0-15 6 SR7DST 0-15 83 SR8DKS 0-15 155 SR9BKA 8-8 46
SR9BKR 0-15 19 SR9DDF 0-9 120 SR9DDF 10-15 143 SR9DIP 0-15 2
SR9DKA 0-15 42 SR9DKR 0-10 13 SR9DRB 0-15 25 SR9DRY 0-15 200
SR9DTA 0-15 122 SR9VU 0-15 29 SR9ZAA 0-15 1
=>

Wydając polecenie "gate" na IGATE uzyskasz informacje o bramkach.

Podręcznik z informacjami o sieci Packet Radio w świecie uzyskasz wydając polecenie "net" (j. niem.), "enet" (j. ang.) lub "plnet" (j.pol.).


Używanie IGATE z połączeniami L2-Connect

Protokół flexnetowy umożliwia połączenia via node. Na przykład użytkownik może użyć polecenia "c sr9abc sr9xyz", dzięki któremu połączy się z SR9ABC używając SR9XYZ jako L2-skok. Zatem użytkownik nie musi za każdym razem łączyć się do IGATE aby połączyć się z innym, oczekiwanym nodem. Może wykonać to tylko jednym poleceniem zamiast używać dwóch. Na przykład:

c sr6bbs igate

zamiast:

c igate
c sr6bbs

Połączenia "via" są bardzo interesujące ponieważ można przeskakiwać z jednej podsieci bezpośrednio do drugiej via IGATE, nie łącząc się w ogóle z IGATE.

Inny przykład:

=>d db0eeo

*** DB0EEO (0-15) T=240
=>
*** route: DB0FHN DB0VOX DB0ZB DB0HOF DB0SON DB0HBN DB0THA DB0INS DB0ERF DB0BRO
 DB0HSK DB0FBB DB0IUZ DB0GOS DB0ACC DB0ACC-11 DB0BOH DB0EEO

=>c db0eeo igate

link setup (6)...
*** connected to DB0EEO

Powyżej możesz zobaczyć, ze nie łączyłem się do IGATE aby połączyć się z DB0EEO. Po prostu dałem polecenie "c db0eeo igate". Połączenie zostało zestawione nie po długiej ścieżce jak powyżej, ale po ścieżce:

*** route: DB0FHN IGATE DB0RES DB0EEO

Ale IGATE nie zawsze jest najkrótszą drogą! Przykład:
(przykłady są dla sieci w DL gdyż u nas w SP nie ma takich możliwości... /sp9spw/)

Na DB0VOX:

>d db0rhn

*** DB0RHN (0-15) T=58
=>
*** route: DB0VOX DB0ZB DB0HOF DB0SON DB0RHN

Na IGATE:

=>d db0rhn

*** DB0RHN (0-15) T=75
=>
*** route: IGATE DB0FHN DB0VOX DB0ZB DB0HOF DB0SON DB0RHN

Moje wywołanie połączenia "c db0rhn igate" przyniesie taki wybór ścieżki:

*** route: DB0VOX DB0FHN IGATE DB0FHN DB0VOX DB0ZB DB0HOF DB0SON DB0RHN

Routing zostanie zestawiony na linkach DB0FHN <-> DB0VOX i DB0FHN <-> IGATE dwa razy, co wygeneruje większy ruch na połączeniach. Także wydłuży czas połączenia w stosunku do czasu połączenia bezpośredniego.
Tak wiec sprawdź ścieżki do nodów przez użyciem IGATE.


Rekomendacje do używania IGATE dla użytkowników

Dzięki szybkim połączeniom do destinations, w końcu możemy używać aplikacji, które czynią nasze hobby jeszcze bardziej przyjemnym.

Użytkownicy, którzy chcą używać TCP/IP poprzez AX25, mogą używać IGATE do swoich testów. Tu nie będzie więcej timeout'ow (często powodowanych wielokrotna retransmisja) pomiędzy połączeniami TCP/IP.

Inna, czasowo-krytyczna aplikacja jest Flextalk (aplikacja znajdująca się w pakiecie PC/Flexnet dla użytkowników). Flextalk jest aplikacją umożliwiającą transport głosu poprzez AX25 (voice-over-ax25) i może być używana do połączeń użytkownik-do-użytkownik lub użytkownik-do-przemiennik (np. DB0VOX-13). Jest to 2k4-voice-codec, dający całkiem zadowalające rezultaty, ale potrzebujący szybkiego i pewnego połączenia.


---------------------------------------------------------------------------

Informacja dla Sysop-ów


IGATE jest zaprojektowana do używania przez użytkowników i sysopów także. Możesz robić rożne rzeczy przez IGATE, ale zalecamy nie używaj IGATE z aplikacjami czasowo-niekrytycznymi, jak BBS-S&F. Możesz użyć oczywiście jeśli nie znajdziesz innej drogi po linkach RF do twojego BBS-partnera.

Może IGATE i jej możliwości znajdą uznanie u projektantów oprogramowania. Na przykład mailbox może przełączyć się na połączenie via IGATE po stwierdzeniu zerwania linku z mailboxem partnerskim.

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w IGATE jako bramka, skontaktuj się ze mną, ale tylko wtedy gdy twój node ma połączenia po łączach radiowych do innych podsieci (ale nie po Internecie!). Wyjątki są możliwe (np. interesujące podsieci jak Supervozelj, ItaNet, itd...)


Ostatnia zmiana: 2004-12-29