Sieci PR włączone do IGATE


Obecny stan sieci PR w Europie i połączenia do IGATE


Flexnet routing

- Niemcy

Największa sieć nodów połączonych w protokole Flexnet, obecnie rozszerzona poza granice Niemiec do innych państw.

- Północne Niemcy i zamknięte regiony

Obecne są TNN-nody (więcej informacji w sekcji Netrom), które używają protokołu Netrom/INP3. Nie są kompatybilne z protokołem routowania Flexnet, wiec ich nody docelowe (destinations) nie moga byc poprawnie routowane w sieci Flexnet. Z tego powodu bardzo istotnym jest reczne uzyskanie poprawnej sciezki dostepu do północnych Niemiec. W polnocnych Niemczech, poza samymi TNN-ami są rowniez Xnety. Xnety są łatwo osiągalne przez IGATE gdyż ich właściwością jest poprawne routowanie zarówno Flexnet jak i Netrom/INP3. Niektóre nody oparte na Xnetach nie maja jeszcze aktywowanej funkcji routingu Flexnet.

Okolice Hamburga są dostępne tylko przez podsieć Flexnet, osiągalną przez DB0AGI-14. Jakkolwiek jest jeszcze nowa alternatywna droga na południe poprzez góry Brocken:

*** route: DB0AGI-14 DB0AGI-15 DB0AGI DF0HMB DB0HHN DB0MAR DB0MAR-15 DB0MVP DB0SWM DB0SAW DB0BRO-1

We wschodniej części jest bramka DB0HST, która mogłaby dać również alternatywne połączenie przez trasę DB0HST <-> DB0RMV <-> DB0HRO <-> DB0MAR, ale DB0HRO jest nodem TNN. Gdyby ten node obsługiwał Flexnet w miejsce Netrom, lub był Xnetem a nie TNN, byłaby możliwość alternatywnej drogi.

Inna duża podsieć oparta na Xnet jest osiągalna przez TNN node DB0IL w Kiel. Flexnet nie jest tu uruchomiony jeszcze. Oto osiągalne nody (Netrom/INP3):

DG8NGN-1 de DB0HHW 21:51:57 >n < db0il

SH9600:DB0AZ    2.73 FH-FL:DB0FHF   11.84 FLTCP:DB0FHF-2  13.32
FLFLEX:DB0FHF-5  12.74   FL:DB0FLD   10.89  Kiel:DB0IL    1.06
 Leck:DB0LEK   10.57  NMS:DB0NMS   2.76 RD-BOX:DB0RDB   2.74
 RDbox:DB0RDB-8  8.84   SL:DB0SUE   7.64 SLDXC:DB0SUE-7  13.32
 SYLT:DB0SYL   15.63 SYLTmb:DB0SYL-8  16.26  WCY:DK0WCY   3.88
 Bake:DK0WCY-5  23.92

Bardzo źle, gdyż nie ma tu linku radiowego do Danii. Może znów kiedyś będzie w przyszłości.

Było tu dobre połączenie do "Helgoland"-RMNC poprzez bramkę DB0DIM, ale link DB0DIM <-> DB0CUX (cuxhaven) padł. Możesz użyć bramki DB0CL do połączenia z DB0CUX:

=>c db0cl

link setup (2)...
 *** connected to DB0CL
DG8NGN de DB0CL (20:57:00 UTC)>c db0cux

Interlink setup...
 *** connected to DB0CUX
=>d

DB0DIH 0-9   4
=>c db0dih

link setup (5)...
 *** connected to DB0DIH
RMNC/FlexNet V3.3h
=>

Strasznie daleko do północnej części Niemiec...

-Środkowe i południowe Niemcy i regiony zamknięte

W południowej części Niemiec większość nodów używa protokołu Flexnet. Nody oparte są na niezależnych urządzeniach jak RMNC (oprogramowanie RMNC/Flexnet) lub na TNC3/4e (Xnet). Są tez komputerowe nody bazujące na PC/Flexnet lub Xnet (np. LinuXnet). Czasami są tez TNC3/4e kontrolujące RMNC. Tablica routingu protokołu Flexnet może pomieścić tylko ok. 620 nodów (destinations). Ten limit został osiągnięty przez sieć radiowa już dość dawno. Nie jest możliwe zapamiętanie każdego noda z ogromnej sieci, gdyż nod z gorszym czasem RTT będzie wyparty z tablicy routingu przez noda z lepszym czasem dostępu, a tablica nodów (destinations) jest wielkościowo ograniczona. IGATE może przyjąć kilkanaście tysięcy destinations, a dzięki swoim separującym właściwościom może sprawi sieć radiową znów osiągalną i przywróci ją do życia.

Są tu połączenia radiowe do sąsiadów jak:

- Austria.

Austria ma 9 stanów federalnych (łącznie z Wiedniem), wiec kraj podzielony jest na regiony 1-9. Znaki nodów maja zawsze ten sam format OE!X$$, gdzie "!" oznacza stan federalny. W sieci linków radiowych są osiągalne nody z OE2, OE3, OE5, OE7 i OE9. Do stanów federalnych OE4, OE6 i OE8 nie ma obecnie linków, ponieważ został zamknięty node OE6XAR. Jest możliwość dotarcia do podsieci poprzez bramkę internetowa. Spróbuj HG1PYY via HA1VHF jak poniżej:
"c hg1pyy ha1vhf".
Lub możesz zrobić skok przez SuperVozelj node:
"c 9a0xzg", potem "c oe6xsr".
Obecnie takie nody (destinations) są osiągalne w podsieci:

=>d *

9A0XZG 0-0  202  HA1VHF 0-0  12  HG1DXC 0-0  13  HG1PZA 0-15 216
HG8LXL 0-0  20  HG8PXL 5-5  18  OE3XDW 8-8  54  OE3XPR 0-12  49
OE3XPR 14-14  55  OE4XBU 0-15  78  OE4XLR 0-10  79  OE6XHG 0-0  220
OE6XHG 15-15 211  OE6XHR 0-15 195  OE6XPE 0-15 208  OE6XSR 0-12 100
S50DBC 0-0  16

Możesz także połączyć się do innej podsieci poprzez 9A0XZG (SuperVozelj) i potem połączyć się do OE8XDR. OE8XDR jest często osiągalne bezpośrednio przez sieć linków radiowych.
Poniżej możesz prześledzić proces połączenia się z 9A0XZG:

c oe8xdr
*** Poziva (OE8XDR) 9A0XFE DG8NGN-4 na kanalu 7 ***
*** Veza uspostavljena na kanalu 7 ***
FERSV:9A0XFE>
*** Connecting (OE8XDR) 9A0XZB DG8NGN-5 on channel 6
*** Connection made on port 6 ***
Experimental Linux SuperVozelj
SOPOT:9A0XZB>
*** Connecting (OE8XDR) S55YKU DG8NGN-6 on channel 1
*** Connection made on port 1 ***
KUM:S55YKU>
*** Klice (OE8XDR) S55YZA DG8NGN-7 na kanalu 2 ***
*** Povezava vzpostavljena na kanalu 2 ***
MRZ:S55YZA>
*** Klice (OE8XDR) S55YKO DG8NGN-8 na kanalu 2 ***
*** Povezava vzpostavljena na kanalu 2 ***
*** Zivijo de SuperVozelj KOR:S55YKO ***
KOR:S55YKO>
*** Klice OE8XDR DG8NGN-9 na kanalu 4 ***
 KOR:S55YKO> Connected to OE8XDR
*** Povezava vzpostavljena na kanalu 4 ***
RMNC/FlexNet V3.3h
=>

Jeżeli 9A0XZG nie jest osiagalny bezpośrednio z IGATE, możesz próbować "c hg1pyy ha1vhf" i potem "c 9a0xzg". Szybsza droga jest połączenie się do 9A0XZA i stad do S55YKU jak poniżej:

=>c 9a0xza

link setup (3)...
 *** connected to 9A0XZA
(X)NET/LINUX V1.36
=>c s55yku

link setup (0)...
 *** connected to S55YKU
KUM:S55YKU>
c oe8xdr
*** Klice (OE8XDR) S55YZA DG8NGN-7 na kanalu 2 ***
*** Povezava vzpostavljena na kanalu 2 ***
MRZ:S55YZA>
*** Klice (OE8XDR) S55YKO DG8NGN-8 na kanalu 2 ***
*** Povezava vzpostavljena na kanalu 2 ***
*** Zivijo de SuperVozelj KOR:S55YKO ***
KOR:S55YKO>
*** Klice OE8XDR DG8NGN-9 na kanalu 4 ***
 KOR:S55YKO> Connected to OE8XDR
*** Povezava vzpostavljena na kanalu 4 ***
RMNC/FlexNet V3.3h
=>

Podsieć obecnie posiada takie nody (destinations):

=>d *

OE2XEL 0-0  24  OE2XGR 0-15  10  OE2XKR 0-15  18  OE2XSR 0-15  5
OE2XZR 0-15  19  OE6XPR 0-15  30  OE7XDR 0-15  14  OE8XPR 0-15  4
S55YKO 0-15  25

Ta podsieć powinna być podpięta bezpośrednio do IGATE. Normalnie ta podsieć była osiągalna poprzez OE6XWR, ale wygląda na to, że ten node również jest już wyłączony.

Także ścieżka do Wiednia jest obecnie niedostępna. Jakiś czas temu była możliwa poprzez łącze OE3XWR <-> OE3XBR.

Również jest możliwa droga do T99 poprzez 9A0XZG:

c t99xgr
*** Poziva (T99XGR) 9A0XSL DG8NGN-4 na kanalu 2 ***
*** Veza uspostavljena na kanalu 2 ***
SLA:9A0XSL>
*** Poziva T99XGR DG8NGN-5 na kanalu 4 ***
 SLA:9A0XSL> Connected to T99XGR
*** Veza uspostavljena na kanalu 4 ***
PC/FlexNet V3.3g * Gradacac, JN94FV * A(ktuelno) 15.12.2004.
=>d *

9A0XSL 0-15  50  T99XKC 7-7   8  T99XTR 7-7  13
=>


- Republika Czeska

Mamy kilka linków radiowych do Czechów. Czeska sieć była budowana w większości na łączach internetowych w czasie ostatnich kilku lat, ale dzięki dobrej współpracy udało się ich sieć zamknąć w obrębie ich kraju. Są zrobione jednokierunkowe połączenia routingowe pomiędzy wormholenet do sieci linków radiowych, ale dzięki IGATE znów możemy kontaktować się z sysopami nodów w celu zmian. Tak wiec i bramki OK mogą być częścią IGATE.

Słowacja

Słowacka sieć nie ma wielu nodów. Jest tu prowadzonych kilka testów z opóźnieniem flexnetowym (symulowany zwiększony czas RTT propagacji pomiędzy nodami) pomiędzy Wormholenet i siecią czeska.

- Polska

Jest tu raptem kilka linków radiowych. Otwarte linki do Wormholenet muszą być zastąpione przez lokalne bramki.

- Szwajcaria

Cala Szwajcaria jest opleciona siecią linków radiowych używających protokołu Flexnet. HB9 ma wiele linków do sąsiadujących krajów.

- Francja
Sieć francuska jest podzielona na podsieci. Tu była/jest lokalna podsieć z łączami radiowymi i internetowymi, która obecnie znów podpięta jest do Wormholenet. Ostatnim razem widziałem takie osiągalne nody (destinations) kiedy jeszcze była to podsieć:


F1AKB  0-10  280 F1EUC  0-0   3 F1EUC  1-1   30 F1EUC  6-6  30
F1EUC  8-8   30 F1HCI  0-0   3 F1HCI  1-1   31 F1HCI  2-2  2
F1HCI 12-12  31 F1HGD  2-4  260 F1NW  2-5  244 F1TVQ  0-8  428
F1TVQ  9-9  565 F3KT  10-10  791 F4CEP  0-0   1 F4CEP  6-6  24
F4CEP  8-8   24 F4CEP  9-9   24 F4UKP  0-0   2 F5EXO 12-12 412
F5JPA  0-7   68 F5JQQ  0-8  344 F5KBW  8-8   45 F5KEQ  0-12 372
F5KFZ  0-6  570 F5KHZ  0-15  111 F5KOB  0-5  682 F5KTR  0-15 215
F5MZN  0-5   17 F5MZN 10-10  45 F5NLG  0-9   6 F5RAC  0-7  390
F5ZMJ  0-4   1 F5ZMJ  8-8   23 F5ZOY  0-0  791 F5ZQE  0-0  674
F6FBB 10-10  45 F6GAL  1-1  118 F6GGY  1-1   23 F6GGY  2-2  23
F6GGY  5-5   20 F6GGY  6-6   23 F6KBK  0-4  305 F6KBK  9-14 371
F6KBN  0-15  343 F6KBO  5-7  537 F6KBS  0-15  87 F6KDS  1-1  75
F6KDS  3-3   75 F6KDS  9-9   34 F6KDS 10-10  75 F6KFI  0-2  58
F6KIF  0-5  501 F6KIF  8-9  363 F6KJO  0-15  403 F6KJV  0-9  575
F6KKR  0-14  190 F6KOP  1-8  524 F6KOP  9-14  478 F6KQC  0-7  305
F6KSI  0-15  323 F6KSU  0-12  160 F6KTU  0-7  443 F6PTT  0-0  182
F6PTT  1-1  596 F6REF  3-10  251 F8REF  0-15  316

We wschodzie Francji jest kilka nodów, które maja bardzo szybkie połączenie do niemieckiej sieci. Możesz znaleźć więcej francuskich nodów poprzez bramkę LX0IST. Mamy nadzieje, ze następnym razem będziemy mogli przedstawić lepszy opis podsieci.

- Włochy

Jest tu rzeczywiście wielka sieć flexnetowa. Jeśli połączysz się do IK1ZNW-15, możesz to zobaczyć dając polecenie "d < ik1znw":

=>d < ik1znw

I1OCQ  6-6   32 I2ETG  0-7  124 IK1WHN 2-2   33 IK1XML 0-0  37
IK1ZNW 0-10   1 IK2NBV 8-8  100 IK2NHL 4-12  43 IK2QCA 8-8  49
IK2UUB 0-12  115 IR0SS  0-15  66 IR1AQ  0-15  48 IR1AS  0-15 172
IR1BA  0-15  16 IR1BG  0-15  24 IR1CN  0-10  13 IR1GE  0-15 54
IR1IM  0-15  108 IR1IV  0-15   9 IR1SM  0-15  27 IR1SVZ 0-15 111
IR1UAW 0-15  32 IR1UBC 0-15  34 IR1UBI 0-15  28 IR2AN  0-15 66
IR2UBX 0-3   70 IR2UBX 4-6   63 IS0VSG 6-6  110 IW1FNW 0-9  55
IW2JKS 0-12  57 TK5KP  0-15  49

Także Korsyka jest w sieci. Poprzez Korsykę możesz połączyć się do kilku nodów w Francji. Zaobserwowałem to ostatnio, gdy link pracował dobrze:

F1PCS  6-8 1197  F5KBJ  1-4  961  F5KPO  7-10 2936  F6BXM  2-2 1749
F6KED  1-5 1222  F6KED  6-11 1327  F6KIT  2-8 1879  F6KOE  0-7  353
F6KOE  8-10 408

Może jest jeszcze kilka nodów, ale nody w Wormholenet z niskim RTT wypierają je z tablicy routingu.

We Włoszech są również 2 inne małe sieci flexnetowe. Może i one staną się częścią IGATE. Dla przykładu była sieć bezpośrednio osiągalna przez radiowy link I2ETG <-> HB9EI. Link już nie pracuje.

- Południowy Tyrol (IN3/IW3)

Poniższe nody są bezpośrednio osiągalne przez sieć radiowa:

IN3TRX 8-8   83 IR3BZE 0-15  66 IR3BZG 0-15  59 IR3BZH 0-14  106
IR3BZM 0-8   67 IR3BZT 0-14  105 IR3SB  0-15  473 IW3AQL 8-8  114

Możesz połączyć się do ITANet (patrz sekcja SuperVozelj/ITANet) poprzez IR3SB.

- USA

Na wschodzie jest sieć flexnetowa. Jakiś czas temu miałem możliwość połączyć się tam poprzez KB2TXP-3. Obecnie nie znam bramki umożliwiającej połączenie tam. Ostatnim razem sieć wyglądała tak:

K1IMD  2-7 2755  K1UOL  2-9 2442  K1YHR  0-10 1067  K2APL 12-12 2628
K2BJG  2-7 1779  K2BJG  8-8 1798  K2GE  3-3 2155  K2JFK  0-10 282
K2LM  13-13 2238  K2PUT  0-14 2277  K2QQY  0-10 1236  K2UL  0-10 2298
K3YTL  0-15 1735  KA2AON 0-10 1233  KA2MSL 0-2 1758  KA2MSL 8-8 1774
KA2MYD 4-4  616  KB2FAF 0-8  532  KB2VLX 0-15 2080  KB2WAC 6-6  840
KC2COJ 0-15 2178  KE2VW 12-12  7  N1URO  6-7 2865  N2BIM  0-2 1757
N2BIM 10-10 1779  N2CJ  0-4 2098  N2MKH  0-10 294  N2NSA  9-15 1914
N2QAE  0-6 1867  N2QAE 10-11 2055  N3ACL  2-10 2120  N3ACL 11-14 2144
N3ED  0-0 1874  N3JZE  0-4 2776  N4GAA  2-2 2665  N4GAA  4-4 2859
NG2P  0-0  137  NR3U  0-0 1854  NR3U  7-7 1710  NY2LI  0-7 2777
NY2S  12-12 2329  W1EDH  0-10 2965  W1HAD  0-7 2804  W1QI  0-0 2244
W2CRA  0-4 1872  W2JT  0-4 1900  W2LI  2-2 1701  W2LV  0-14 1733
W2QYT  0-2  219  W2RME  0-7  606  W3AVK  0-2 1804  WA2FNQ 0-15 2743
WA2PNU 0-15 1940  WA2QYT 0-2  250  WA2SNA 0-14 1837  WA2TOW 2-2 1883
WA2UKX 0-4  45  WA2WNI 0-14 2558  WA2YSM 0-15 2236  WA2ZWP 0-4 2641
WA3LWR 0-14 1594  WB2CIK 0-14 2163  WB2FTX 0-4 1783  WB2JGZ 0-4 1829
WB2MNF 6-6 2904  WB2QJA 0-7 1758  WB2QKO 0-6 1130  WB2SNN 0-14 1690
WB2VPY 0-4 1391  WB2ZII 2-6 2003  WB2ZII 9-14 1679  WB3DTG 2-9 2242
WC2ABG 0-4 1840  WC2AGB 0-4 2032  WC2AHO 0-4 1679  WC2AHR 0-4 1902
WC2EM  0-4 2846  WT3V  0-14 2603  WX1CT  0-6 2873  WX1CT  7-14 2599
WX3P  0-4  31Netrom/INP3

Jak wspominałem wcześniej, TNN jest używany w północnej części Niemiec. Pomiędzy TNN-ami jest też wiele nodów Xnet. Nody Xnet oferują idealny interfejs pomiędzy protokołami Flexnet i Netrom/INP3 dzięki takiej właściwości, jak równolegle routowanie tych protokołów. Netrom/INP3 nie jest dobrze podłączony, więc spróbuję przekazać wam informacje o kilku dobrych bramkach w regionie "zachodnim, środkowym, wschodnim i południowym".

W zachodniej części Niemiec możesz skorzystać z bramki DB0CL (Bremen) lub DB0DIM (obecnie bez linków radiowych). Obie bramki są bezpośrednio połączone do IGATE. Możesz spróbować również przez sieć radiowa do DB0SM, DB0PDF lub DB0WHV.

W środkowej części Niemiec możesz skorzystać z DB0AGI-14 (także bezpośrednio połączone z IGATE). Po sieci radiowej spróbuj przez DB0FC, DB0HAN lub DB0CEL.

Południowa cześć Niemiec jest osiągalna tylko przez sieć radiowa poprzez nody DB0GOE, DB0KH, DB0GIS lub DB0EAM.

W części wschodniej Niemiec, DB0HST (Stralsund) może być dobrym wyborem (także bezpośrednio połączony z IGATE). Do wschodniej części będzie można łączyć się w obu protokołach, jeśli DB0HRO włączy Flexnet :)

Na północ możesz pójść poprzez node TNN DB0IL (Kiel) jak opisałem w sekcji o Flexnecie. Jest tam kilka nodów Xnet, które jednak jeszcze nie używają protokołu Flexnet:

SH9600:DB0AZ    2.73 FH-FL:DB0FHF   11.84 FLTCP:DB0FHF-2  13.32
FLFLEX:DB0FHF-5  12.74   FL:DB0FLD   10.89  Kiel:DB0IL    1.06
 Leck:DB0LEK   10.57  NMS:DB0NMS   2.76 RD-BOX:DB0RDB   2.74
 RDbox:DB0RDB-8  8.84   SL:DB0SUE   7.64 SLDXC:DB0SUE-7  13.32
 SYLT:DB0SYL   15.63 SYLTmb:DB0SYL-8  16.26  WCY:DK0WCY   3.88
 Bake:DK0WCY-5  23.92

Do Holandii Możesz połączyć się przez DB0EEO. Holendrzy częściowo używają innego oprogramowania swoich nodów. Potrafią odpowiadać w Netrom/INP3. Kilka miesięcy temu zrobiłem "zrzut" na DB0EEO:

  odu:NOCALL    ALB:PI1ALB   RXaprs:PI1APR-1  BREDA:PI1BRD
DAZlap:PI1DAZ    EHV1:PI1EHV-1  ESTEC:PI1ESA    #tmp:PI1HGL
 HGL2:PI1HGL-12 HLVSUM:PI1HVS   Breda:PI1HWB   SCOOP:PI1NOS
  OSS:PI1OSS   IRCOSS:PI1OSS-5  DXCOSS:PI1OSS-8  Drente:PI1PWD
 XNETR:PI1RMD   UTRCHT:PI1RNI   DBOSCH:PI1SHB   Twente:PI1THT
AMERSF:PI1UTR   Apeldo:PI1VRZ   AXysm:PI1YSM    TUE:PI4TUE
 ESRAC:PI5EHV   DXCTUE:PI5EHV-8  APDBBS:PI8APD   TWEBBS:PI8DAZ
  CLX:PI8DXC    WWDX:PI8DXH    WWDX:PI8DXH-9  APDCLX:PI8DXW
DXFONE:PI8DXW-7  BUSSUM:PI8GCB-4  HGLBBS:PI8HGL    TPP:PI8HGL-4
BBSBRD:PI8HWB   BBSOSS:PI8OSS   BBSRMD:PI8RMD   SHBBBS:PI8SHB
EHVBBS:PI8ZAA

Obecnie sieć Netrom/INP3 jest silnie połączona z Wormholenet, wiec nie uzyskasz właściwego poglądu. Niektórzy próbują przeciwdziałać temu poprzez programowe modyfikacje w TNN-ach.

W TNN możesz uzyskać tablice routingu Netrom/INP3 tak samo jak w Xnet, używając polecenia "n". Także możesz uzyskać wykaz nodów otrzymywanych linkiem od danego linkpartnera poleceniem "n < linkpartner" w Xnecie.


SuperVozelj i ITANet

SuperVozelj jest słoweńskim oprogramowaniem nodów i jest używany pomiędzy Chorwacja, Słowenią i Włochami. Sprzęt użyty do tego celu jest bardzo mocny (łącza radiowe o prędkości do 1.2MBit). Poruszanie się po SuperVozelju jest bardzo przyjemne dzięki bardzo szybko zestawianym połączeniom. Gorzej, ze SuperVozelj nie działa w Flexnet lub Netrom/INP3. Tak wiec nie ma możliwości zaimportować osiągalnych nodów (destinations) z SuperVozelj do innych protokołów sieciowych. Dlatego publikujemy listę bramek.

Jak widzieliśmy w sekcji "Flexnet", jest kilka tras dostępu do Flexnetu poprzez SuperVozelj. Źle, że brak jest automatycznego routingu (przekierowania) do tych podsieci. Z tego powodu napisaliśmy ten tekst informacyjny. Co prawda mamy dobrą wiedzę, ale może przypadkowo zgubiliśmy niektóre bramki to innych sieci. Oprogramowanie SuperVozelj nie jest łatwe w użyciu, ale znając kilka podstawowych komend możemy sobie z nim poradzić. Polecenie "v" pokaże ci tablice automatycznego routingu. Oto przykład z 9A0XZG:

 *** connected to 9A0XZG
ZAGI:9A0XZG>
v
9A0DXC..2 9A0TCP..2 9A0TSI.36 9A0XDA..4 9A0XFE..1 9A0XNG..9 9A0XOS.68 9A0XPO.29
9A0XRI.23 9A0XSI.35 9A0XSK..3 9A0XSL..3 9A0XVK..3 9A0XVN..3 9A0XVR..9 9A0XZA..4
9A0XZB..3 9A0XZD.38 9A0XZG..3 9A0YSI.36 ANET...13 BBSFQG.23 BBSTV..26 BBSVI..23
BEL....26 BOXTV..26 BRKINC.13 BRKINI.10 CERKNO.15 CLX....21 CPR....23 CPRST..10
CRETEZ.30 CSM....19 CUK....19 CV.....22 DBCSV...6 DOL....41 DXCLUS.34 DXS.....9
DXTV...21 ERAZEM.64 FAL....23 FERSV...1 GEW....82 GOLO...11 GORICA.13 HA1VHF..7
IDRIJA..8 IR3AL..27 IR3BEL.29 IR3BLG.26 IR3BP..27 IR3CPR.27 IR3CSM.22 IR3CV..25
IR3DXC.21 IR3GEW.86 IR3IP..21 IR3MP..18 IR3MST.20 IR3NOK.15 IR3PRO.20 IR3SMV.22
IR3TVD.20 IR3UBU.23 IR3UCG.23 IR3UCH.21 IR3VID.19 IR3VIP.28 IR3VVM.32 IRCTV..27
IW3FQG.28 KOPER..24 KOR....10 KORNET.41 KRAS...16 KRN....17 KRNPMS.23 KUK....16
KUKPMS.23 KUM.....5 KUP....15 LJU.....8 LJUBBS..8 LOZ....35 MBNODE.14 MBR.....6
MBRBBS..6 MBRTCP..6 MCO....22 MESTRE.23 MG......8 MRZ.....8 MSBBS..10 MSGATE..7
MSNODE.10 MSSV....9 NOK....19 OE6XSR.17 OE8XDR.11 ORMOZ...8 PIRAN..21 PIZZOC.22
POREC..29 PRO....20 RAD.....6 RAVNE..16 RENCE..15 ROG....15 S50BMS.10 S50BOX..8
S50CLX.21 S50DBC..6 S50DXC.34 S50DXS..9 S50LEA..8 S50MBR..6 S50SOU..8 S50TCP..6
S53M....7 S55YAN.13 S55YBC.13 S55YBG.15 S55YBK..8 S55YCP.10 S55YCR.30 S55YCV.14
S55YFH.15 S55YIB.10 S55YID..8 S55YIG.10 S55YKK.13 S55YKN.41 S55YKO.10 S55YKP.23
S55YKU..5 S55YLD.35 S55YLJ..8 S55YMA.12 S55YMB..6 S55YMK.41 S55YMS..9 S55YNG.13
S55YOB.21 S55YOR..8 S55YPO.35 S55YRA..6 S55YRK.16 S55YRS.15 S55YSE.15 S55YST.14
S55YTO.36 S55YVE..7 S55YVU.10 S55YZA..8 S56EIC.19 S59DAJ.15 S59UFB.10 SIB....35
SISAK...3 SLA.....3 SMV....25 SOPOT...3 SOU.....8 STOL...17 STPMS..25 SVFQG..28
SVVID..23 T99XGR.10 TOLMIN.35 TSI....36 TVD....23 UCKA...23 VEL.....8 VINSV...3
VIP....26 ZADAR..38 ZAGI....3 ZAGREB..4 ZGDXC...2 ZGNODE..2 ZGTCP...2
*** Ogranicenje dometa 143 X 3000 ... ZAGI:9A0XZG>

Tu możesz zobaczyć znaki nodów z ich aliasami. Do połączenia się potrzebujesz wybrać znaki nodów, jak 9A0, S5x, T99, OE i IR, IW. Każdy alias jest związany ze znakiem, ale nie masz możliwości stwierdzić, który alias jest dla którego znaku. Niektóre nody maja uszkodzona tablice routingu, jak S55YKO (często jedyna bramka osiągalna bezpośrednio z sieci radiowej).
Poleceniem "v" uzyskasz wpisana na stale tablice routingu.
Poleceniem "p" uzyskasz MH-liste.
Poleceniem "w" uzyskasz wykaz sąsiednich nodów.


Poniżej przedstawiam listę bramek. Możesz połączyć się do sieci SuperVozelj poprzez:
"c 9a0xzg" (bezpośrednio przez wormholenet)
"c hg1pyy ha1vhf", "c 9a0xzg" (wormholenet ze skokiem przez podsieć flexnet)
"c s55yku 9a0xza" (wormholenet ze skokiem)
"c s50dbc" (bezpośrednio przez wormholenet)
"c ir9aci" (bezpośrednio przez wormholenet)
"c 9a0xsi 9a0tsi" (wormholenet ze skokiem)


ITANet jest używany we Włoszech. Normalnie, bramka z naszej sieci radiowej jest node IR3SB, ale często linkowy czas propagacji jest kiepski. Poniżej Możesz zobaczyć połączenie i uzyskana tablice routingu:

 *** connected to IR3SB
HELIOS:IR3SB>a

Tabella chiamate automatiche
I4UKI   21/12/2004 19:35 1 (FANANO) IA5MAG  21/12/2004 17:51 1 (FANANO)
IK4IEE  21/12/2004 19:25 1 (FANANO) IV3IBZ  21/12/2004 18:44 1 (FANANO)
Fine elenco.
HELIOS:IR3SB> Cn Auto Inf J Lst Nodi Ut Ve W Y Tcp Fine

Możesz połączyć się do sieci ITANet znacznie prościej przez SuperVozelj. Użyj do tego celu node S55YKU, na przykład: "c 9a0xza, c s55yku". Potem połącz się do IR3AL:

KUM:S55YKU>
c ir3al
*** Klice (IR3AL) S55YID DG8NGN-1 na kanalu 2 ***
*** Povezava vzpostavljena na kanalu 2 ***
*** Zivijo de SuperVozelj IDRIJA:S55YID ***
IDRIJA:S55YID>
*** Klice (IR3AL) S55YST DG8NGN-2 na kanalu 7 ***
*** Povezava vzpostavljena na kanalu 7 ***
*** Dobrodosel na kobariskem Stolu - S55YST:STOL ***
STOL:S55YST>
*** Klice (IR3AL) IR3NOK DG8NGN-3 na kanalu 8 ***
*** Povezava vzpostavljena na kanalu 8 ***
*** EuroNet - SuperVozelj Codogne`,TV ***
*** To connect IRC server, type C IRCTV ***
4 10
NOK:IR3NOK>
*** Chiamo (IR3AL) IR3MP DG8NGN-4 nel canale 7 ***
*** Connesso nel canale 7 ***
*** EuroNet - SuperVozelj ***
* Super Vozeli * Monte Pizzoc * ARI Vittorio Veneto * "i" info *
PIZZOC:IR3MP>
*** Chiamo (IR3AL) IR3TVD DG8NGN-5 nel canale 7 ***
*** Connesso nel canale 7 ***
*** EuroNet - SuperVozelj ***
*** Collegamento radio IR3IP temporaneamente disattivato ***
TVD:IR3TVD>
*** Chiamo (IR3AL) IR3CV DG8NGN-6 nel canale 7 ***
*** Connesso nel canale 7 ***
*** EuroNet - SuperVozelj - Nodo di BELLUNO JN66DB *** ***
CV:IR3CV>
*** Chiamo IR3AL DG8NGN-7 nel canale 3 ***
 CV:IR3CV> Connected to IR3AL
*** Connesso nel canale 3 ***
* RETE ITANET Gruppo Itanet Veneto - Benvenuto su IR3AL di Belluno *

Jest też inny node używający oprogramowanie ITANet - IR3BP. Także można skorzystać z IR3IP (Linuxnode).

Znaleźć tez można mała podsieć flexnetową z długimi czasami propagacji:

 CV:IR3CV> Connected to IR3BLG
*** Connesso nel canale 1 ***
RMNC/FlexNet V3.3h
=>d *

IR3BAE 0-15 427  IR3BLD 0-15 1114  IR3CV  0-15  1  IR3DNT 0-15 243Rose Net

Wśród protokołów Flexnet i Netrom, dawno temu we Francji powstał również protokół Rose. Możesz poznać go łącząc się do node FPAC F5ZMJ-8. Czasami node ten nie jest osiągalny z IGATE. Ale możesz zrobić skok poprzez Wormholenet, łącząc się na przykład przez DB0SCS. Poniżej połączenie:

=>c f5zmj-8

Interlink setup...
 *** connected to F5ZMJ-8
FPAC-Node v 3.23 (F6FBB - Oct 16 1999) for LINUX (help = h)

F5ZMJ-8 (Commands = ?) : n
FPAC Nodes:
 F1AEN-8 2080,911501  F1EBK-8 2080,178509  F1EBN-8 2080,177502
 F1HCI-10 2080,191601  F1HCI-8 2080,191501   F1TE-8 2080,833505
 F1TVE-8 2080,192502  F5ACM-10 2080,864510  F5FFN-8 2080,946502
 F5GJC-8 2080,981503  F5KBQ-5 2080,981501  F5KBS-10 2080,840502
 F5KCK-10 2080,178504  F5KDW-10 2080,449501  F5KEO-10 2080,909501
´F5MZN-10 2080,195509  F5NIH-8 2080,966502  F5SOH-8 2080,864509
 F5ZMC-8 2080,982501  F5ZMJ-8 2080,847501  F5ZNL-10 2080,833504
 F6BEX-10 2080,931504  F6BEX-8 2080,931501  F6BVP-10 2080,175502
 F6BZU-10 2080,195501  F6DVI-10 2080,911502  F6FBB-10 2080,931502
 F6FBB-12 2080,931503  F6FBB-6 2080,931503  F6FBB-8 2080,931503
 F6GGY-10 2080,847502  F6HBB-10 2080,195502  F6HRW-8 2080,847503
 F6JIG-8 2080,178501  F6KAV-8 2080,833505  F6KDS-10 2080,194501
 F6KDU-10 2080,864502  F6KDU-8 2080,864503  F6KNI-10 2080,966501
 F6KNL-8 2080,833502  F6KPH-10 2080,965502  F6KPH-8 2080,965501
 F6KUB-8 2080,946501  F6PTT-10 2080,194503  F8KFY-10 2080,817502
 F8KXT-10 2080,816502

No Netrom node

F5ZMJ-8 (Commands = ?) :Wormholenet

Wormholenet (sieć internetowa) jest szeroką siecią oparta na rożnych oprogramowaniach i rożnych protokołach routowania, tunelowanych poprzez Internet. W Wormholenet nody są połączone na wskroś przez Internet i często maja włączone wszystkie możliwe protokoły routowania. W efekcie przepływ sieciowy dla Flexnet jest bardzo wysoki, a przepływ uzyskiwany z łącz Netrom/INP3 całkowicie zabija słabsze łącza radiowe 1200 baud. Przez podział sieci na podsieci, łącza oparte na linkach radiowych nie będą zapychane niechcianymi przepływami, spowodowanymi internetowymi łączami typu "każdy z każdym" lub miedzy rożnymi odległymi regionami. Także będzie możliwy dobry wgląd na cala sieć radiowa i tablice routingow nie będą więcej przepełnione.

Wormholenet jest dobrym dodatkiem do IGATE. Każda bramka w podsieci winna być podpięta do Wormholenet, ale nody nie powinny wymieniać informacji o routingu nodów (destinations) miedzy sobą. Powinny oferować jedynie łącze do IGATE i do Wormholenet. Takie podejście jest obecnie używane na DB0RES i DB0FHN. DB0RES (radiowe) jest połączone do DB0RES-10 (Wormholenet) z parametrem "=" na linku. Tak wiec nie ma przepływu informacji o routingu pomiędzy nodami. Identyczne ustawienie jest używane również na DB0FHN (node radiowy), który połączony jest z DB0SCS (Wormholenet). Dzięki takim rozwiązaniom jest pewne, ze nie nastąpi mieszanie informacji o routingach pomiędzy podsieciami.

Użytkownik korzystający z Wormholenet nie będzie zadowolony z osiągalności nodów (destinations) sieci Wormholenet, gdyż połączenia w niej są często zrywane (protokół dla sieci radiowych nie jest przeznaczony dla linków łączących sieci o niskich RTT z wieloma ścieżkami dostępu przez Internet, uzyskiwanych przez łącza AXIP i AXUDP, powodujących częste odrzucanie ramek (Frame Rejects) na łączach).
Poza tym, wielu Sysopów przestało zajmować się swoimi węzłami, pozostały tam stare wersje oprogramowania, posiadające jeszcze wady w routingach. W efekcie często musimy narażać się na długie oczekiwanie na połaczenie z nodem docelowym, lub w ogóle nie połaczymy się z nim choć jest "widoczny" w sieci. I niestety nie mamy wpływu na to, czy sysop gdzieś we Włoszech lub w USA zechce lub nie uaktualnić oprogramowanie węzła i zadbać o dobrą jakość linków. To są niestety też wady sieci internetowej.

Ostatnia zmiana: 2004-12-23