Mapa łączy PR w SP


Cel sporządzenia mapy

Mapa łączy Packet Radio w SP powstała z dwóch podstawowych powodów:

Niestety postęp technologii komunikacyjnych oraz szybki rozwój internetu, wpłynęły niekorzystnie na rozwój Packet Radio. Zastąpienie radiotelefonów telefonami komórkowymi, a modemów PR połączeniami przez internet, spowodowało znaczne zmniejszenie zainteresowania cyfrową łącznością radioamatorską. W efekcie, kiedyś całkiem porzyzwoicie rozwinięta sieć łączy radiowych PR oraz węzłów PR, mocno skurczyła się i pozostała jedynie w okręgach SP6, SP7 i SP9.

Wykorzystanie internetu do łączenia węzłów poprzez axip spowodowało lawinowy rozwój nodów "wirtualnych", często bez żadnego linku radiowego, a nawet portu user. Ponadto, szybkość połączeń internetowych niekorzystnie wpłynęła na stabilność linków radiowych, zaśmiecając je całym mnóstwem zupełnie niepotrzebnych informacji o internetowych nodach z całego świata. Z przykroscią należy stwierdzić, że i w Polsce wielu Sysopów uległo niezdrowej manii zestawiania połączeń po axip typu każdy z każdym oraz do jak najodleglejszych miejsc na świecie, i im więcej tym lepiej. Świadczy to o braku podstawowej wiedzy o zasadach zestawiania połączeń i kierowaniu ruchem w oparciu o przeznaczone dla sieci Packet Radio protokoły transmisyjne takie jak: Flexnet, NetRom czy INP3.

Kilka słów o mapie

Na widoku obszaru Polski naniesiono istniejące węzły Packet Radio, wg stanu wiedzy wynikającej z możliwości połączenia się do danego noda. Mapa jest uaktualniana co jakiś czas, nie mniej możliwe jest, że niektóre wykazywane węzły czy połączenia już przestały istnieć lub z jakiś przyczyn brak jest do nich dostępu.