Mapa skrzynek pocztowych (BBS) w SP


Dla potrzeb zobrazowania tras forwardowych przepływu poczty AX25 powstała mapa BBS-ów. Na mapie zaznaczone są obecnie czynne skrzynki pocztowe (BBS) oraz połączenia forwardowe pomiędzy nimi. Jak widać siatka połączeń jest gęsta i nie uporządkowana, stąd obieg poczty (w szególności prywatnej) jest chaotyczny i trudny do opanowania. Poczta prywatna nie dociera najkrotszą trasą, lecz często dookoła, przez najbardziej oddalone okręgi SP. Wynika to z braku porozumienia między niektórymi administratorami skrzynek, ale też i (niestety) z braku wiedzy o zasadach przepływu poczty.
(Mapa w budowie...)

Mapa połączeń skrzynek pocztowych

Większy obraz mapy