Mapa łączy PR w SP (propozycja)


Przedstawiona tu mapa połączeń międzywęzłowych jest propozycją uregulowania istniejącego stanu. Idea nowej struktury sieci opiera się na rezygnacji z internetowych łącz wychodzących poza SP oraz redundantnych łącz wewnątrz kraju, na rzecz włączenia w system IGATE (bramka do europejskich sieci radiowych). Linki międzywęzłowe byłyby zestawione pomiędzy geograficznie bliskimi sąsiadami. Połączenia axip jedynie uzupełniałyby istniejącą sieć radiową, a nie stanowiłyby podstawowej drogi łączenia się między węzłami. W końcu krótkofalarstwo to łączność radiowa, a internet... nie ta bajka..

Propozycja łączy PR

Większy obraz mapy