Mapa łączy radiowych w SP


Poniżej widoczna jest mapa łączy radiowych Packet Radio, tzw. linków (stan na dzień 01.2011r.)
Patrząc siatkę łączy trudno mówić o sieci PR w SP, to raczej sieć PR w południowej i zachodniej Polsce. Reszta - niestety pusto, biała plama...

Mapa łączy radiowych

Większy obraz mapy