Modem 9k6


Projekt modemu 9k6

Modemy 9k6 pracujące na linku radiowym oraz porcie użytkowników wykonane są na podstawie konstrukcji brytyjskiego krótkofalowca G4XYW. Konstrukcja oparta na mikrokontrolerze AVR 90S1200 firmy Atmel pozwala na uzyskanie bardzo dobrych parametrów kształtu sygnału nadawanego oraz charakteryzuje się wysoką selektywnością odbieranego sygnału. Szereg zalet modemu związanych z prostotą konstrukcji, oprogramowaniem typu Open Source przyczyniły się do skonstruowania tego rozwiązania. Mikroprocesorowe rozwiązanie modemu pozwoliło uzyskać idealną powtarzalność konstrukcji czego nie można powiedzieć o projekcie wg. DF9IC, gdzie dobór producentów elementów (układów scalonych) stanowił o działaniu modemu. Ponadto, koszt wykonania tego modemu jest kilkukrotnie niższy niż DF9IC, a przede wszystkim sygnały zegarowe pobierane są wprost z karty USCC4, co zapewnia bardzo dobrą synchronizację.
Poniżej przedstawiono zdjęcie wykonanej konstrukcji tego modemu :

Strona elementów modemu Strona lutowania modemu