Połącz się


Połączenia do usług SR9ZAA

Na tej stronie znajdują się odnośniki do wszystkich dostępnych w węźle SR9ZAA usług.
Jeśli jesteś licencjonowanym krótkofalowcem oraz posiadasz ustalone przez Sysop'a uprawnienia do korzystania z usług, możesz połączyć się i zalogować podając znak i hasło.
Jeśli jesteś licencjonowanym krótkofalowcem, a nie posiadasz uprawnień do korzystania z usług na SR9ZAA, napisz e-mail do Sysop'a podając swoje dane, proponowane hasło dostępu do usług (do każdej może być inne hasło) oraz zwrotny adres e-mail. Po weryfikacji danych uzyskasz odpowiednie uprawnienia.
W każdym innym przypadku, po połączeniu będziesz miał mocno ograniczone uprawnienia dostępu, na zasadzie "tylko do odczytu" i bez możliwości wykonania większości komend.

Sysop's:


Usługi: